Jesteśmy zaangażowani w duże i średnie przedsiębiorstwa. Krok naprzód!
Hebei Zhaofeng Ochrona Środowiska Technology Co., Ltd.

Charakterystyka korozji jonów chlorkowych jest następująca

1. Wpływ Cl- na korozję metalu przejawia się w dwóch aspektach: jednym jest zmniejszenie możliwości tworzenia się warstwy pasywacyjnej na powierzchni materiału lub przyspieszenie niszczenia warstwy pasywacyjnej, promując w ten sposób lokalną korozję; z drugiej strony zmniejsza rozpuszczalność CO2 w roztworze wodnym. , Aby złagodzić korozję materiału.

news

Cl- ma cechy małego promienia jonów, silnej zdolności penetracji i silnej adsorpcji przez powierzchnię metalu. Im wyższe stężenie Cl-, tym silniejsza przewodność roztworu wodnego i mniejsza rezystancja elektrolitu. Tym łatwiej Cl- dotrzeć do powierzchni metalu i przyspieszyć proces miejscowej korozji; obecność Cl- w środowisku kwaśnym spowoduje powstawanie chlorków na powierzchni metalu Warstwa soli i zastąpi warstwę FeCO3 o właściwościach ochronnych, powodując wysoką szybkość korozji wżerowej. Podczas procesu korozji Clˉ nie tylko gromadzi się w wżerach, ale także w miejscach, w których nie powstają wżery. Może to być wczesny proces powstawania wżerów. Odzwierciedla to, że elektryczna dwuwarstwowa struktura na granicy między żelazem osnowy a filmem produktu korozji jest łatwa do preferencyjnej adsorpcji Clˉ, co powoduje wzrost stężenia Cl2 na granicy faz. W niektórych obszarach Clˉ będzie się gromadzić i tworzyć jądra, co prowadzi do przyspieszonego rozpuszczania anodowego w tym obszarze. W ten sposób metalowa osnowa ulegnie korozji podczas głębokiego kopania, tworząc wżery. Rozpuszczenie metalu anodowego przyspieszy dyfuzję Cl2 przez warstwę produktu korozji do wżerów i dodatkowo zwiększy stężenie Cl2 w wżerach. Proces ten należy do Clˉ. Mechanizm katalityczny polega na tym, że gdy stężenie Cl2 przekroczy pewną wartość krytyczną, metal anodowy zawsze będzie w stanie aktywnym i nie będzie pasywowany. Dlatego pod wpływem katalizy Clˉ wżery będą się powiększać i pogłębiać. Chociaż zawartość Na w roztworze jest stosunkowo wysoka, analiza widma energetycznego filmu produktu korozji nie wykazała istnienia pierwiastka Na, co wskazuje, że film produktu korozji odgrywa pewną rolę w dyfuzji kationów w kierunku metalu; podczas gdy anion jest stosunkowo łatwy do penetracji. Folia produktu nadkorozyjnego dociera do granicy między podłożem a folią. Wskazuje to, że film produktu korozji ma selektywność jonową, co prowadzi do wzrostu stężenia anionów na granicy faz.

news2

2. Korozja austenitycznej stali nierdzewnej przez jony chlorkowe powoduje głównie korozję wżerową.
Mechanizm: Jony chlorkowe są łatwo adsorbowane na warstwie pasywacyjnej, wyciskając atomy tlenu, a następnie łączą się z kationami w warstwie pasywacyjnej, tworząc rozpuszczalne chlorki. W wyniku tego na odsłoniętym metalowym korpusie koroduje małe wgłębienie. Te małe wgłębienia nazywane są jądrami wżerowymi. Chlorki te łatwo ulegają hydrolizie, dzięki czemu wartość pH roztworu w małym zagłębieniu spadnie, a roztwór stanie się kwaśny, rozpuszczając część warstewki tlenkowej, co skutkuje nadmiarem jonów metali. W celu korozji elektrycznej neutralności w wykopie, zewnętrzne jony Cl- nadal unoszą się w powietrze. Migracja wewnętrzna, metal w pustej przestrzeni jest dalej hydrolizowany. W tym cyklu austenityczna stal nierdzewna koroduje coraz szybciej i rozwija się w kierunku głębokości otworu, aż do powstania perforacji.

3. Cl- działa katalitycznie na korozję szczelinową. Kiedy zaczyna się korozja, żelazo traci elektrony na anodzie. Wraz z ciągłym postępem reakcji żelazo stale traci elektrony, w szczelinie gromadzi się duża ilość Fe2, a tlen poza szczeliną nie jest łatwy do wprowadzenia. Wysoce mobilny Cl- wchodzi do szczeliny i tworzy w wysokim stężeniu, wysoce przewodzące FeCl2 z Fe2, a FeCl2 ulega hydrolizie. Powstawanie H powoduje spadek wartości pH w szczelinie do 3 do 4, tym samym intensyfikując korozję.


Czas publikacji: 12 sierpnia-2021